شکایت جانبازان شیمیایی از حامیان تولید سلاح‌های نامتعارف

سه دهه از به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی در جنگ عراق علیه ایران می‌گذرد و تا کنون برای محکومیت شرکت‌هایی که به تولید این سلاح‌ها کمک کردند و دولت‌‌ هایی که با سکوت و حمایت خود شریک این جنایت شدند، اقدامی شایسته انجام نشده است.

به‌رغم آن که برخی گمان می‌کنند راه‌ها برای شکایت از شرکت‌های یاری دهنده‌ و مقامات سیاسی کشورهای غربی بسته است، حکم دادگاه هلند مبنی بر پرداخت غرامت به تعدادی از شاکیانی ایرانی, گواه کم کاری دستگاه‌های هماهنگ کننده برای اقامه‌ی یک دعوی کیفری و حقوقی علیه تجهیز کنندگان عراق به سلاح شیمیایی است. اکنون وظیفه‌ی هر جانباز شیمیایی است تا برای دفاع از حقوق قانونی خود به این جنبش بزرگ ملی بپیوندد و این تظلم خواهی بزرگ تاریخ را که به زعم برخی ناممکن است با تجربه‌ی انجام ناممکن‌ها در هشت سال دفاع مقدس به انجام رساند.

بدیهی است عزم سیاسی دستگاه‌هایی که وظیفه‌ی پشتیبانی این مشارکت ملی را برعهده دارند، تنها با موج درخواست‌های ما جانبازان جزم خواهد شد. با تکمیل فرم ذیل، اراده و خواست خود را برای پی‌گیری عملی شکایت از متهمان حقیقی تجهیز عراق به سلاح‌های شیمیایی تا حصول نتیجه تضمین کنید!

آخرین اخبارِ شکایت جانبازان شیمیایی

 

حامیان شکایت جانبازان شیمیایی از تجهیز کنندگان عراق به سلاح های نامتعارف

بدون یاری صاحبان اندیشه و تجربه، گام‌های قربانیان سلاح‌های کشتارجمعی در دفاع از حقوق خود استوار نخواهد ماند.

دست تمامی جانبازانی که تجارب یا اطلاعاتی در اختیار دارند که این مسیر را تسهیل می کند، به گرمی می فشاریم.

از وکلای دلسوز و کاردان ، پزشکان متخصص ، شیمی دانان و کلیه متخصصانی که تمایل به مشارکت در این عزم ملی دارند، دعوت به همکاری می شود.

قدوم تمامی عزیزانی که همگامی با جانبازان شیمیایی را مقدس می شمارند، توتیای چشم خواهیم داشت.

آخرین اخبارِ حامیان شکایت جانبازان شیمیایی

 
تا کنون نام
۱۱۹۶۷
نفر ثبت شده
است